Info

Dagindeling

 

Voormiddag

Namiddag

Maandag

van 8.30 u. tot 12.05 u.

van 13.25 u. tot 15.20 u.

Dinsdag

van 8.30 u. tot 12.05 u.

van 13.25 u. tot 15.20 u.

Woensdag

van 8.30 u. tot 12.05 u.

 

Donderdag

van 8.30 u. tot 12.05 u.

van 13.25 u. tot 15.20 u.

Vrijdag

van 8.30 u. tot 12.05 u.

van 13.25 u. tot 15.20 u.

 

Ouderraad - vrijwilligers

Sinds het schooljaar 2015-2016 hebben wij op onze school een ouderraad. Indien u dit wenst, kan u zich steeds opgeven als vrijwilliger om hulp te bieden bij allerlei activiteiten van de school.

Daarnaast kan u zich ook altijd opgeven als leesmama, busbegeleidster, zwempapa, begeleider bij uitstapjes, hulp op het schoolfeest, …

 

Zorgbeleid

Uw kind, onze zorg!

In onze school willen wij inzetten op brede basiszorg, waarbij wij elk kind zo goed mogelijk willen begeleiden in de lagere schoolloopbaan. Hiervoor doen wij aan intensieve binnenklasdifferentiatie met gevarieerde werkvormen. Daarnaast kan uw kind extra ondersteuning krijgen van onze zorgleerkracht indien de klastitularis dit nodig acht. Zij organiseert ook de MDO's : overlegmomenten met CLB en andere externen zoals logo, kiné, revalidatie en andere..

Indien u zich vragen stelt bij de evolutie van uw kind op schoolniveau, neem dan tijdig contact op met de zorgleerkracht en de klastitularis.

 

Schoolraad

Vertegenwoordigers v/h personeel

Mevr. Annick De Mey - Mr. Geert Dierickx

 

Vertegenwoordigers v/d ouders

Mevr. Angelique Stallaart

 

Vertegenwoordigers v/d lokale gemeenschap

Mevr. Myriam De Vos - Mevr. Rita De Wever

 

Contact opnemen ?

mail naar Angelique Stallaart erogiest@zeelandnet.nl

 

 

Schooltoelagen

Dit schooljaar heeft één op vier leerlingen in Vlaanderen recht op een schooltoelage.

Ook kinderen in kleuter- en lager onderwijs kunnen hiervan genieten.

Wil je meer uitleg: klik hier.